Actueel weerbeeld en zicht in Nederland

 
 
Uitleg weerbeeld
Op deze pagina ziet u de meest recente waarnemingen van het weer in Nederland. De waarneemlocaties liggen verspreid over Nederland en worden beheerd door diverse instanties (KNMI, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, enz). Het weerbeeld toont een combinatie van het actuele weerbeeld, de temperaturen en een enkele windsnelheid.  

Uitleg Meteorologisch zicht

Een van de meteorologische grootheden die uurlijks gemeten en gerapporteerd worden, is het zicht. Voor veel mensen is de precieze waarde niet zo van belang, behalve in zeer dichte mist bij uitzonderlijk slechte zichten van hooguit enkele honderden meters.

Vroeger werd het zicht uitsluitend bepaald ‘op het oog’. Een waarnemer schatte het zicht aan de hand van geschikte kenmerkende objecten, zoals gebouwen en boomgroepen op bekende afstand. Het zicht werd in alle richtingen geschat; de laagste waarde zette de waarnemer in het weerrapport. Tegenwoordig wordt het meteorologisch zicht veelal bepaald met instrumenten, wat de verschillende zichtwaarnemingen objectiever en beter vergelijkbaar maakt.

Bron: Weerplaza