Benzeen verwachting voor vandaag
 
http://db.eurad.uni-koeln.de/prognose/data/aktuell/ben_cen_24h_movd0.gif
 
           
Zeer goed  Goed  Ruim voldoende Voldoende  Slecht  Zeer slecht 
 
Benzeen is een vluchtige organische stof die je niet kunt zien, maar wel kunt ruiken. Benzeen komt vrij bij het produceren en verbruiken van olie producten zoals diesel en benzine. Tijdens het tanken van de auto of via uitlaatgassen kan er benzeen in de lucht komen. In de industrie komt de stof vrij bij de op- en overslag van olie producten.

Zit er benzeen in de lucht?

Door het gebruik van benzeenhoudende producten, zoals diesel en benzine, is er in de buitenlucht altijd een kleine hoeveelheid benzeen aanwezig. De achtergrondconcentratie is in Nederland ongeveer 1 tot 4 microgram/m³ (microgram per kubieke meter lucht). Door lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van industrie of
druk verkeer, kan de hoeveelheid benzeen in de lucht soms hoger zijn dan deze gemiddelde achtergrondconcentratie.

Wat zijn de gezondheidseffecten van benzeen?

Blootstelling aan benzeen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat de stof kanker (leukemie) kan veroorzaken. Of je een gezondheidsrisico loopt, hangt echter wel af van de hoogte van de concentratie benzeen in
de lucht die je inademt en de blootstellingsduur. Hoe hoger de concentratie en hoe langer de blootstellingsduur,
hoe groter de kans is op het krijgen van kanker.

De “Toelaatbare Concentratie in de Lucht” (TCL) voor benzeen is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld op 20 microgram/m3. Wanneer de algemene bevolking levenslang aan deze waarde wordt blootgesteld, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000. Bij een benzeenconcentratie van hoger dan 20 microgram/m3 hoeft er geen gezondheidsrisico te zijn, wanneer de blootstellingsduur kort is.

Slechts bij zeer hoge concentraties van meer dan 100.000 microgram/m3 kan een kortdurende blootstelling effecten op de gezondheid hebben, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of in ernstige gevallen bewusteloosheid.

Bronnen: RIVM, Milieudienst Rijnmond, RIU Eurad