Actuele Fijnstof kaart PM10
 
                   
200 µg/m3  175 µg/m3  150 µg/m3  125 µg/m3  100 µg/m3  80 µg/m3  60 µg/m3  40 µg/m3  20 µg/m3  0 µg/m3 
Bij een waarde lager dan 30 µg/m3 is er geringe verontreiniging van fijn stof. Bij waarden tussen 30 en 125 µg/m3 is er sprake van een matige verontreiniging en bij concentraties groter dan 125 µg/m3 ernstige verontreiniging.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.
Het merendeel van het fijnstof in Nederland, zo'n 55 procent, is natuurlijk. Dit is voornamelijk zand en zeezout.
Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.
In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door blootstelling aan fijnstof. Bovendien is de morbiditeit door (chronische) blootstelling hoog. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen, door voertuigemissies.

Bron: Buienradar, RIVM