Ozon verwachting voor vandaag
 
http://db.eurad.uni-koeln.de/prognose/data/aktuell/o3_cen_1h_movd0.gif
 
           
Zeer goed  Goed  Ruim voldoende Voldoende  Slecht  Zeer slecht 
 
Ozon is een gas dat ontstaat uit een reactie tussen allerlei luchtverontreinigende stoffen onder invloed van zonlicht. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor, omdat in de andere seizoenen de zonne-invloed te gering is om ozon te laten ontstaan.

Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen. Ook kan men last krijgen van verergering van luchtwegklachten, irritatie van neus en keel, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Naarmate de concentraties ozon en de duur van de blootstelling toenemen zullen steeds meer mensen last kunnen krijgen van hun gezondheid ten gevolge van het inademen van deze stof .

Net als voor fijn stof geldt dat mensen die of relatief veel lucht inademen zoals kinderen en sporters en mensen die zwaar lichamelijk werk in de buitenlucht doen een verhoogde kans hebben om last te ondervinden van ozon. Daarnaast is bekend dat ook ouderen eerder last kunnen krijgen van de irriterende werking van ozon.

Bij geringe smog door ozon kunnen alleen mensen die extra gevoelig zijn voor ozon, ouderen en kinderen al
klachten krijgen. Bij hogere ozonniveaus (matige smog ) kunnen gezondheidseffecten ook optreden bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht en bij mensen met ziekten aan de luchtwegen. Nog hogere smogniveaus veroorzaken een toename van de ernst van de effecten bij een groter deel van de bevolking en een toename van de klachten bij de risicogroepen.

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Op dit moment is nog onduidelijk of ozon de longen en de slijmvliezen blijvend kan beschadigen. 

Bronnen: Wikipedia, RIU Eurad