Zwaveldioxide verwachting voor vandaag
 
http://db.eurad.uni-koeln.de/prognose/data/aktuell/so2_cen_max1h_12.gif
 
           
Zeer goed  Goed  Ruim voldoende Voldoende  Slecht  Zeer slecht 
 
In Nederland is het onwaarschijnlijk dat er concentraties SO2 voorkomen die tot enige last voor de bevolking zal leiden. Concentraties waarbij groepen in de bevolking last kunnen krijgen treden alleen op bij rampen en grootschalige incidenten en daarvoor gelden speciale interventiewaarden. Indien er toch smog van SO2 ontstaat, die niet het gevolg is van een ramp of incident, zal dat zijn in de buurt van bronnen van SO2 zoals industrie en verkeer.

Gezondheidsklachten nemen toe als de hoeveelheid zwaveldioxide en de duur van de blootstelling toenemen. Mensen met ademhalingsmoeilijkheden, astma of chronische longziekten kunnen gedurende de periodes dat gewaarschuwd wordt voor smog hun buitenhuisactiviteiten zoveel mogelijk beperken. Ook kinderen met astma kunnen beter niet buiten spelen gedurende periodes dat de SO2 concentratie hoog is.