Regional Atmospheric Soaring Prediction - Potential Flight Distance
Potentiele vliegafstand (Potential Flight Distance, pfdtot)
De potentiele vliegafstand over de berekende weersvoorspellingsperiode voor een Discus met 100 liter waterballast in kilometers. Hierbij is de "Thermieksterkte zonder eigen dalen" minus 1,15 m/s (bij benadering het eigen-dalen met water in de bocht) gebruikt als de thermieksterkte. Deze thermieksterkte en een Discus polaire (met 100 liter water) zijn gebruikt om met Reichmann's formules de gemiddelde overlandsnelheid, ofwel de vliegafstand, te berekenen per half uur. Vervolgens zijn deze opgeteld over de dag.

Hierbij zijn geen weerscorrecties toegepast. Correcties die hadden kunnen worden toegepast zijn: het aftrekken van 0,4 m/s van de thermieksterkte om rekening te houden met tegenwind en of een bepaalde drempelwaarde, het halveren van de vliegafstand bij blauwe thermiek, het voor iedere achtse bewolking boven de 4/8 de vliegafstand met 25% te verminderen, als thermieksterkte 0 aanhouden bij een cumulus wolkenbasis onder de 700 meter en als thermieksterkte 0 aanhouden bij blauwe thermiek met een basis onder de 900 meter.

Uit enkele OLC-vergelijkingen kan bij een doorsnee blauwe thermiekdag rond de 50% van de berekende "Potentiele vliegafstand" worden aangehouden en bij een doorsnee dag met cumuluswolken rond de 75%. Samengevat geeft de "Potentiele vliegafstand" een eerste indruk van de vliegcondities in verschillende gebieden over de gehele dag en wordt empirische evaluatie van deze indicator geadviseerd.