Alan Watts - Zelf het weer voorspellen 
 
Hoofdstuk 20 - Bestendig weer aanduidende cirrus bewolking
 
Eerste conclusie.
Er zal geen belangrijke verslechtering of verbetering in de situatie optreden, daar de bovenwind (kenbaar aan de valstrepen) en de benedenwind (aangegeven door de windvaan) uit parallelle richtingen waaien. Als er een opvallende verandering in de luchtgesteldheid mocht worden verwacht, zouden boven- en benedenwind elkaar onder een vrij grote hoek kruisen.

Voornaamste aanwijzingen.
 
- Geen andere zichtbare tekenen van een verslechtering, zoals dalende luchtdruk.
 
Cirrus spissatus Foto: Bernhard Mühr
 
  Cirrus spissatus Foto: Bernhard Mühr
 
Verklaring.
Een hemel met cirrusbewolking kan velerlei betekenissen hebben. De foto's 1, 2 en 16 vormen mede voorbeelden van enige van die betekenissen.
Er is ongetwijfeld enige wind in de hogere luchtlagen en dat kan betekenen dat de wind aan de oppervlakte later wat zal toenemen. Niets wijst
echter op de aanwezigheid van een warmtefront zodat er geen aanmerkelijke verslechtering kan optreden. Men lette echter wel op de richting van
de benedenwind, want aan de achterzijde van een rug van hoge luchtdruk kunnen beneden- en bovenwind parallel waaien. Als de rug passeert,
krimpt echter de benedenwind en gaat zodoende onder een hoek waaien met de bovenwind, die waarschijnlijk niet veel van richting zal veranderen.
In dat geval kan men een verslechtering verwachten!
 
Wind
 Neiging  Weinig verandering 
 Verwachting  Overdag boven land kracht 2-4 
 Gedurende  Enige uren 
 Kans op  Windkracht 4-7 als de beneden wind later krimpt 
 Mogelijk  Weinig verandering
 
Zicht
 Neiging  Weinig verandering 
 Verwachting  15 km of meer als de wind aanwakkert 
 Gedurende  Enkele uren 
 Kans op  Een verslechtering tijdens de nacht 
 Mogelijk  Weinig verandering
 
Neerslag
 Neiging  Geen
 Verwachting  
 Gedurende  
 Kans op  
 Mogelijk  
 
Bewolking
 Neiging  Toenemende hoge bewolking 
 Verwachting  3-6/8 Cirrus en Cirrostratus met wat Altocumulus en Altostratus 
 Gedurende  enkele uren 
 Kans op  8/8 hoge en middelbare bewolking 
 Mogelijk  Geen belangrijke toename
 
Temperatuur
 Neiging  Een licht daling 
 Verwachting  Koeler door het aanwakkeren van de wind 
 Gedurende  binnen korte tijd 
 Kans op  Kouder in de winter 
 Mogelijk  Weinig verandering
 
Luchtdruk
 Neiging  Weinig verandering    
 Verwachting  
 Gedurende  
 Kans op  
 Mogelijk  
 
Bronnen: Alan Watts, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, KNMI