Alan Watts - Zelf het weer voorspellen 
 
Hoofdstuk 1 - Jetstroom Cirrus
 
Eerste conclusie.
In de richting vanwaar de wind waait bestaat een sterk cyclonale situatie, zodat het binnen 8 tot 15 uur kan gaan stormen

Voornaamste aanwijzingen.
 
- Lange evenwijdige strepen veroorzaakt door de uit de cirrusbewolking naar het gebied met zwakkere winden vallende ijskristallen. Wanneer ze
  sterker ontwikkeld zijn, verenigen de valstrepen zich tot linten die zich in de richting van de bovenwind uitstrekken. Die richting is gewoonlijk van
  west naar oost of van noordwest naar zuidoost.
- Cirrusbewolking beweegt zich gewoonlijk met een snelheid van meer dan 150 km/uur en in dit geval worden ware jetstroomsnelheden van
  185 tot 300 km/uur gemeten.
- Golfwolken ontstaan waar windsnelheden met de hoogte snel veranderen, zoals in de buurt van jetstromen het geval is.
 
 Cirrus uncinus Bernhard Mühr
 
 Cirrus undulatus Bernhard Mühr
 
Wind
 Neiging  De wind neem toe en krimt naar noordwest, toenemende zuidelijke richting. 
 Verwachting  Windkracht 2-4 west tot 6-12 uren 5-8 zuidwest tot zuidoost 
 Gedurende  10 tot 15 uren 
 Kans op  Windkracht 6  na 3-6 uren 
 Mogelijk  Later storm of zware storm, vooral op zee in het winterhalfjaar
 
Zicht
 Neiging  Goed tot zeer goed,later afnemend   
 Verwachting  Eerst 50 km of meer, later afnemend tot 15 km of minder 
 Gedurende  10 tot 15 uren 
 Kans op  Zee- en bergmist tegen het eind van de Gedurende
 Mogelijk  
 
Neerslag
 Neiging  Regen of sneeuw 
 Verwachting  Aanhoudend, later buiig 
 Gedurende  10 tot 15 uren 
 Kans op  Later zware regen of sneeuwbuien 
 Mogelijk  Licht of bij tussenpozen als de situatie zich niet ontwikkelt
 
Bewolking
 Neiging  2-4/8 Ci,vanuit het westen toenemend  8/8 Cs, daarna 8/8 As,
 Verwachting  8/8 Ns, Sc en Pannus wanneer verslechtering doorzet 
 Gedurende  10 tot 15 uren 
 Kans op  Vorming van 6-8/8 Sc waarachter hoge bewolking 
 Mogelijk  3-6/8 hoge en middel­bare bewolking als de situatie zich handhaaft
 
Temperatuur
 Neiging  Daling 
 Verwachting  Voor het gevoel koeler als de zon verdwijnt en de wind toeneemt 
 Gedurende  10 tot 15 uren 
 Kans op  Koud weer in de winter 
 Mogelijk  Weinig verandering als de wind niet toe­neemt
 
Luchtdruk
 Neiging  Daling 
 Verwachting  Matige daling onder Ci, maar wordt sneller , Snelle daling leidt tot windkracht 6-8, op zee tot windkracht 9-10 
 Gedurende  
 Kans op  Belangrijke daling en snel overtrekken van de depressie 
 Mogelijk  Langzame daling en daardoor langzamer toenemen van de wind
 
Bronnen: Alan Watts, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, KNMI