Alan Watts - Zelf het weer voorspellen 
 
De wolkenindeling
 
Wolken kunnen worden verdeeld in drie soorten die elk hun eigen niveau in de dampkring hebben:

1. Lage wolken - met een basis op een hoogte van 0-2 km.
2. Middelbare wolken - met een basis op een hoogte van 2-8 km.
3. Hoge wolken - met een basis op een hoogte van 5-13 km.


Deze verdelingen zijn in het algemeen toe te passen, maar middelbare en hoge wolken dalen in de winter en met het toenemen van de breedte beneden hun laagste grens.

In de tropen hebben alle wolken de neiging boven de voor hun soort geldende bovenste grens uit te stijgen.

De verdelingen vormen dan ook slechts een leidraad. De beste aanwijzing is het wolktype, b.v. cirrus is een hogere bewolking dan altostratus, en altostratus hoger dan cumulus, enz.
 
 
Wolken worden verder onderverdeeld naar hun vorm:

a. Stapelwolken (cumulusvorm).
b. Gelaagde wolken (stratusvorm).
c. Vederachtige wolken (cirrusvorm).


Na de algemene verdeling van de wolken volgt hier een lijst van de voornaamste typen.
In de kolom 'Hoogte en vorm' verwijzen de cijfers en letters naar de bovenstaande verdelingen.
 
Hoogte
en vorm
Naam Afkorting  Beschrijving
 1a  Cumulus  Cu  Lage stapelwolken met een geringe verticale uitgestrektheid
 1ab  Stratocumulus  Sc  Lage stapel-wolkenlaag, een gebroken of gesloten dek vormend
 123a  Cumulonimbus  Cb  Stapelwolken met een grote verticale uitgestrektheid, waarin buien en
 onweders ontstaan
 1b  Stratus  St  Lage of zeer lage, vormloze wolkenlaag die kusten en heuvels bedekt
 123b  Nimbostratus  Ns  Gelaagde - zeer dichte - wolken met een grote verticale uitgestrektheid gepaard
 gaande met slecht weer
 2ab  Altocumulus  Ac  Stapelwolken op middelbare hoogte - in groepen of afzonderlijk -
 die zelden de gehele  hemel bedekken. In hun normale vorm worden ze
 vaak aangeduid als 'schapewolkjes'. Hun andere vormen zijn lenticularis
 (lensvormig) en castellanus en floccus (de chaotische bewolking van
 een onweersachtige lucht)
 2b  Altostratus  As  Wolkenlaag op middelbare hoogte die voor 'een waterig zonnetje' zorgt
 3c  Cirrus  Ci  Hoge wolken, gewoonlijk gevormd door min of meer dichte plukken
 waaruit strepen vallen
(valstrepen) die sikkels, wimpels, enz. vormen.
 Vandaar de benaming 'vederwolken'
 3ab  Cirrocumulus  Cc  Hoge stapelwolken van vaak zeer fijne structuur die eveneens onder de benaming
 'schapewolkjes' vallen
 3b  Cirrostratus  Cs   Hoge vormloze wolken die vaak de gehele hemel bedekken en waarvan de
 aanwezigheid soms slechts door een lichte kring om de zon of de maan wordt
 verraden. De benaming hiervan is witte meiklucht