Wolkenatlas - Lythometeoren
 
Een lithometeoor is een meteoor die uit een verzameling van deeltjes bestaat waarvan de meeste vast zijn en geen water bevatten. De deeltjes schijnen in de lucht te zweven of zijn door de wind van de grond opgewaaid. 
 
 Lithometeoren bestaande uit zwevende deeltjes in de atmosfeer
 
Heiïgheid
Uiterst kleine, droge deeltjes die in de lucht zweven, met het blote oog onzichtbaar zijn en voldoende talrijk om het landschap een opaalachtig aanzien te geven. De heiïgheid legt over het landschap een een gelijkmatige sluier, die de kleuren matter maakt. Gezien tegen een donkere achtergrond (bijv. bergen, heuvels, bosranden) heeft de sluier een blauwachtige tint; gezien tegen een lichte achtergrond (bijv. wolken aan de horizon, sneeuw, zon) een geelachtige of roodachtige tint.

Stof in de lucht

Stofdeeltjes of kleine zanddeeltjes die in de lucht schijnen te zweven en enige tijd vóór de waarneming door een stof- of zandstorm zijn opgewaaid.

Rook

Kleine van verbranding afkomstige deeltjes, die in de lucht zweven.
 
Lithometeoren bestaande uit een verzameling van deeltjes die door de wind zijn opgewaaid
 
Stuivend- en hoogopwaaiend stof en zand
Stof of zand dat op of dichtbij de waarnemingsplaats door een voldoend sterke en turbulente wind van de grond wordt opgewerveld tot niet al te grote hoogten.

a. Stuivend stof of zand:

Stof of zand dat door de wind tot geringe hoogte boven de grond wordt opgewaaid. Het horizontale zicht op 1.80 m boven de grond wordt niet merkbaar verminderd.

b. Hoogopwaaiend stof of zand:

Stof of zand dat door de wind tot vrij grote hoogten boven de grond wordt opgewaaid. Het horizontale zicht is op 1.80 m boven de grond aanmerkelijk verminderd 
 
Stofstorm in Arizona. Een wall of dust.  
 
Stofhoos of  "dustdevil", Arkansas USA  
 
Stofstorm of zandstorm
Stof of zand dat door een sterke en turbulente wind met kracht tot grote hoogten wordt opgewaaid. De voorkant van de stofstorm of zandstorm rijst soms vrijwel vertikaal op als een lange muur (muur van stof of zand).

Stofhoos of zandhoos

Stof of zand dat soms vergezeld van papier e.d. van de grond omhoog wordt gevoerd in een wervelende luchtkolom van veranderlijke hoogte, met een kleine diameter en een vrijwel vertikale as