Codering van de wolken
 
In de WMO Internationale Wolkenatlas staan foto's van de belangrijkste wolken vormen en coderingen. De wolken worden in drie groepen verdeeld:

CH - hoge wolken (Cirrus, cirrocumulus, cirrostratus)
CM - midden wolken (altocumulus, Alto Stratus, Nimbostratus)
CL - lage bewolking (stratocumulus, stratus, cumulus, cumulonimbus)

Elke groep is onderverdeeld in 9 nummers die staan voor de lagere, midden-en hoge wolken en kan gebruikt worden bij het observeren van de wolken. 
 
Hoge wolken Ch - Cirrus (Ci) - Cirrocumulus (Cc) -Cirrostratus (Cs) 
 
Code Symbool Code  Foto Omschrijving
Ch 1 Ci
  Cirrus in de vorm van draden, strengen of haken, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend   
 
Ch 2 Ci 
  Dichte Cirrus, in afzonderlijke partijen of in vervlocht-en massa's, gewoonlijk niet toenemend en soms gelijkend op de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus; of Cirrus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; of Cirrus in de vorm van cumulusachtige vlokken.   
Ch 3 Ci 
  Dichte Cirrus, dikwijls in de vorm van een aambeeld, bestaande uit de resten van het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus.
 
Ch 4 Ci 
  Cirrus in haken of in draden, of beide, zich geleidelijk uitbreidend over de hemel en gewoonlijk als geheel dikker wordend.   
 
Ch5 Ci 
  Cirrus (dikwijls in schijnbaar naar elkaar toelopende banden) en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag niet hoger dan tot 45 boven de horizon reikt.   
Ch 6 Ci 
  Cirrus (dikwijls in schijnbaar naar elkaar toelopende banden)en Cirrostratus, of uitsluitend Cirrostratus, in beide gevallen zich geleidelijk over de hemel uitbreidend en gewoonlijk als geheel dikker wordend, waarbij de gesloten laag hoger dan 45° boven de horizon reikt zonder echter de hemel geheel te bedekken.    
Ch 7   Cs 
  Cirrostratus over de gehele hemel.   
 
Ch 8   Cs 
  Cirrostratus, niet toenemend en niet de gehele hemel bedekkend.   
Ch 9   Cc 
  Uitsluitend Cirrocumulus; of Cirrocumulus vergezeld van Cirrus en/of Cirrostratus, waarbij de Cirrocumulus echter overweegt.   
 
 
Middelhoge wolken Cm - Altocumulus (Ac), Altostratus (As), Nimbostratus (Ns) 
 
Code  Symbool  Code Foto Omschrijving
Cm 1    As 
  Altostratus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de zon of de maan zijn door dit gedeelte vaag, als door een matglas, zichtbaar.   
Cm 2    As/Ns 
  Altostratus, waarvan het grootste gedeelte voldoende dicht is om de zon of de maan aan het oog te onttrekken, of Nimbostratus.   
Cm 3    As 
  Altocumulus, voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de verschillende elementen veranderen slechts langzaam en bevinden zich alle op hetzelfde niveau.   
Cm 4    Ac 
  Altocumulus in schollen of banken (vaak amandel- of vis-vormig), voor het grootste gedeelte halfdoorschijnend; de wolken komen op een of meer niveaus voor en de elementen veranderen voortdurend van uiterlijk   
Cm 5    Ac 
  Halfdoorschijnende Altocumulus in stroken, of Altocumulus in een of meer vrijwel gesloten lagen (half- of ondoor-schijnend); de bewolking breidt zich geleidelijk over de hemel uit en wordt gewoonlijk als geheel dikker   
Cm 6    Ac 
  Altocumulus gevormd door het uitspreiden van Cumulus (of van Cumulonimbus).    
Cm 7    Ac 
  Altocumulus in twee of meer lagen, gewoonlijk met ondoorschijnende gedeelten en zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; of een ondoorschijnende Altocumuluslaag, zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; zich niet geleidelijk over de hemel uitbreidend; of Altocumulus met Altostratus of met Nimbostratus.   
Cm 8    Ac 
  Altocumulus met uitstulpingen in de vorm van torentjes of kantelen; of Altocumulus in de vorm van cumulusachtige vlokken.  
Cm 9    Ac 
  Altocumulus voorkomend aan een chaotisch bewolkte hemel, gewoonlijk op verschillende niveaus.  
 
Lage wolken Cl - Stratocumulus (SC), Stratus (St), Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb)
 
Code Symbool Code Foto Omschrijving
Cl1 Cu
  Cumulus humilis; Cumulus van geringe verticale afmeting en schijnbaar afgeplat, of gerafelde Cumulus, echter niet van het slechtweertype, of beide.  
Cl2 Cu
  Cumulus mediocris en congestus; Cumulus van middel-matige of aanzienlijke vertikale afmeting, opbellend de vorm van koepels of torens, al of niet vergezeld van andere Cumuluswolken of van Stratocumulus, alle met dezelfde basishoogte.  
Cl3 Cb
  Cumulonimbus, waarvan de toppen, althans gedeeltelijk, niet scherp zijn omlijnd, maar evenmin een duidelijk vezelachtige (circusachtige) structuur of een aambeeld vertonen, met of zonder Cumulus, Stratocumulus of Stratus  
Cl4 Sc
  Stratocumulus gevormd door het uitspreiden van Cumulus; Cumuluswolken zijn dikwijls tegelijkertijd aanwezig.  
Cl5 Sc
  Stratocumulus niet gevormd door het uitspreiden van Cumulus.  
Cl6 St
  Stratus in een min of meer gesloten laag, of in flarden, of beide, maar geen Stratusflarden van het slechtweer-type  
Cl7 St
 
Stratus fractus
of Cumulus fractus, beide van het slechtweertype (pannus), gewoonlijk onder Altostratus of Nimbostratus.
 
Cl8 Cu/Sc
 
Cumulus
en Stratocumulus niet gevormd door het uitspreiden van Cumulus, met verschillende basishoogten.
 
Cl9 Cb
  Cumulonimbus met aan de bovenzijde duidelijk vezel-achtige (circusachtige) gedeelten, vaak in de vorm van een aambeeld, al of niet vergezeld van Cumulonimbus zonder aambeeld of zonder vezelachtige bovenzijde, of door Cumulus, Stratocumulus, Stratus of pannus.  
 
Bedekkingsgraad - Wordt door Synoptische diensten gebruikt
 
Wolkenloos 1/8 2/8 3/8 4/8
5/8 6/8 7/8 Bewolkt Hemel niet zichtbaar
 
Bronnen: KNMI, Der Karlsruher Wolkenatlas, Wikipedia, NOAA,