Normen voor de luchtkwaliteit
 
Momenteel bevinden we ons in een overgangsfase naar een nieuw normenstelsel gebaseerd op EU-richtlijnen. Onderstaand overzicht geeft de nieuwe grenswaarden weer. Een uitzondering vormt ozon waarvoor de nieuwe normen in 2003/2004 worden ingevoerd.
 
 Omschrijving van luchtverontreinigende stof en tijdsduur waarover gemiddelde wordt berekend  Grenswaarde  (ug/m²)
 SO2 (Zwaveldioxide)
 Uurgemiddelde concentratie, mag op 24 uur per jaar worden overschreden  350
 Daggemiddelde concentratie, mag op 3 dagen per jaar worden overschreden  125
 Jaargemiddelde concentratie (2)  20
 Winterhalfjaar gemiddelde (2)  20
 NO2 (stikstofdioxiden)
 Uurgemiddelde concentratie, mag op 18 uur per jaar worden overschreden  200
 Jaargemiddelde concentratie  40
 NOx (Stikstofoxiden)  
 Jaargemiddelde concentratie  30
 PM10 (fijn stof)
 Daggemiddelde concemtratie, mag op 35 dagen per jaar worden overschreden  50
 Jaargemiddelde concentratie  40
 Lood
 Jaargemiddelde concentratie  0.5
 CO (koolmonixiden)
 8-uurs gemiddelde concentratie  10.000
 Benzeen
 Jaargemiddelde concentratie  5
 O3 (Ozon)
 Uurgemiddelde concentratie  240
 8-uurs gemiddelde concentratie  110
 Daggemiddelde concentratie (2)  65
 Groeiseizoengemiddelde concentratie (2, 4)  100
 
1) Niet weergegeven zijn de oude normen welke nog niet geheel zijn uitgefaseerd en de zogenaamde plandrempels voor NO2, PM10, CO en benzeen welke zijn gedefinieerd voor een
     geleidelijke overgang naar de nieuwe (strengere) normen
2) Grenswaarde ter bescherming van ecosystemen
3) Weergegeven zijn de "oude" grenswaarden voor ozon (invoering van nieuwe normen in 2003/2004)
4) Gemiddelde over de periode mei t/m september voor het dagdeel van 9:00 tot 17:00 uur 

Op dagen met hoge concentraties wordt gesproken van smog bij overschrijding van onderstaande drempels. Actuele smoginformatie is te vinden op teletekst pag. 711.

Bron: RIVM
   
 
 
 
 
web design florida