Windschaal van beaufort - effecten op land
     
Beaufort was marinecommandant van het fregat Woolwich van de Royal Navy. Hij maakte een indeling in 13 windsterkten, aan de hand van de zeilvoering van een fregat.  Zijn schaal was gebaseerd op de kracht die de wind per oppervlakte-eenheid uitoefende, niet op de snelheid: hij keek naar het gedrag van zijn schip, niet naar de wind zelf.  In 1838 stelde de Royal Navy de
schaal van Beaufort verplicht voor de windkrachtaanduiding in het scheepsjournaal.

De omschrijvingen van Beaufort varieerden van Geen vertier (0 Bft) tot Zeilen waaien uit de lijken (12 Bft). Daartussen lagen uitdrukkingen als Bovenbramzeilkoelte (5 Bft), Dubbelgereefde marszeilkoelte (7 Bft), Dichtgereefd grootmarszeil en gereefde fok (10 Bft).

In 1905 werd de schaal door Sir George Simpson aangepast aan de stoomvaart en in 1921 deed hij dit nogmaals, maar dan meer toegepast voor het niet-zeevarende deel van de mensheid.
Ook voegde hij de windsnelheden toe aan de schaal.

De belangrijkste wijziging, in 1946, werd vastgesteld door het International Meteorological Committee. De schaal werd gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten op
een hoogte van 10 meter boven de grond. Zo veranderde de windkracht-schaal van Beaufort in een windsnelheid-schaal. Er werd overigens ook nog een aantal eenheden aan de bovenkant toegevoegd voor het categoriseren van de hogere orkaan-windsnelheden.

De schaal die Beaufort ontwikkelde kende aanvankelijk 12 windsterktes, beginnend bij 'kalmte' en eindigend bij 'orkaan'. Zijn meetinstrument was het fregat, het meest gebruikte schip op dat moment binnen de Britse marine. Hij bepaalde de windsterkte aan de hand van de hoeveelheid zeil dat een fregat bij de wind kon voeren en de snelheid van het schip.

Bronnen: KNMI, Meteo-Office, Wikipedia, AFP
 
Kracht Benaming Km/h m/sec Knopen   Kenmerken boven land
0  Stil 0 - 1 0 - 0,2 < 1  Rook stijgt recht of bijna recht omhoog. 
1  Zwak 1 - 5 0,3 - 1,5 1 - 3  Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen. 
2  Zwak 6 - 11 1,6 - 3,3 4 - 6  wind merkbaar in gezicht. 
3  Matig 12 - 19 3,4 - 5,4 7 - 10  stof waait op. 
4  Matig 20 - 28 5,5 - 7,9 11 - 16  haar in de war; kleding flappert
5  Vrij krachtig 29 - 38 8,0 - 10,7 17 - 21  opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven. op meren en
 kanalen; vuilcontainers waaien om
6  Krachtig 39 - 49 10,8 - 13,8 22 - 27  paraplu's met moeite vast te houden
7  Hard 50 - 61 13,9 - 17,1 28 - 33  het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
8  Stormachtig 62 - 74 17,2 - 20,7 34 - 40  voortbewegen zeer moeilijk
9  Storm 75 - 88 20,8 - 24,4 41 - 47  schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg; kinderen waaien om
10  Zware storm 89 - 102 24,5 - 28,4 48 - 55  grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om
11  Zeer zware storm 103 - 117 28,5 - 32,6 56 - 63  enorme schade aan bossen
12  Orkaan > 117 > 32,6 > 63  verwoestingen
Zee bij 1 Bft
Windsnelheid: 1 - 5 km/h = 1 Beaufort
 
Zee bij 2 Bft
Windsnelheid: 6 - 11 Km/h = 2 Beaufort 
 
land bij 3 Bft
Windsnelheid: 7 - 10 Knopen = 3 Beaufort
Land bij 4 Bft
Windsnelheid: 20 - 28 km/h = 4 Beaufort 
 
Land bij 5 Bft
Windsnelheid: 29 - 38 Km/h = 5 Beaufort
 
land bij 6 Bft
Windsnelheid: 32 - 49 Km/h = 6 Beaufort
Land bij 7 Bft
Windsnelheid: 50 - 61 km/h = 7 Beaufort
 
Land bij 8 Bft
Windsnelheid: 62 - 74 Km/h = 8 Beaufort 
 
land bij 9 Bft
Windsnelheid: 75 - 88 Km/h = 9 Beaufort 
Land bij 10 Bft
Windsnelheid: 89 - 102 km/h = 10 Beaufort
 
Land bij 11 Bft
Windsnelheid: 103 - 117 Km/h = 11 Beaufort
 
land bij 12 Bft
Windsnelheid: > 117 Km/h = 12 Beaufort
 
   
 
 
 
 
web design florida