Opleiding tot meteoroloog
 
Voor een opleiding tot meteoroloog worden er op Universiteit van Wageningen en Utrecht studies meteorologie gegeven. De opleiding tot meteoroloog duurt 5 jaar.
 
Universiteit van Wageningen
Op deze Universiteit volg je het eerste jaar de richting Bodem, Water en Atmosfeer. In het tweede jaar specialiseer je in de richting meteorologie.
De aandachtsvelden in Wageningen richten zich op:

- Uitwisselingen van warmte, waterdamp, impuls en broeikasgassen tussen het landoppervlak en de atmosfeer
- Bestudering van het actuele en verwachte weer: weeranalyses maken, weersverwachtingen opstellen.
- Klimaatmodellering: wisselwerking tussen atmosfeer, hydrosfeer, lithosfeer en biosfeer.
 
Universiteit van Utrecht
Op deze Universiteit is de opleiding meteorologie een een onderdeel van de opleiding natuur- en sterrenkunde.  In het derde jaar specialiseer je in de richting meteorologie & fysische oceanografie. De aandachtsvelden liggen vooral op het gebied van:

- IJs en Klimaat: wisselwerking tussen gletsjers en klimaat.
- Oceaancirculatie en Klimaat.
- Atmosferische Fysica en -Chemie.
- Atmosferische Dynamica en Grenslaagfysica.
- Fysische geografie en oceanografie van kustzones
 
Bij beide studies is het modelleren van meteorologische vraagstukken erg belangrijk. De studie in Utrecht benaderd de vraagstukken meer vanuit een natuurkundige theoretische richting terwijl in Wageningen een meer praktische benadering gebruikt wordt.
 
Welke vooropleiding heb je nodig?
Voor de studie meteorologie heb je een VWO diploma nodig met profiel N&G of N&T. Kennis op niveau Wiskunde B en natuurkunde 2 is handig om te hebben
 
Wat kun je later met deze studie?
Een groot deel (ca. 75%) van de afgestudeerden uit deze master gaat op een universiteit of instituut binnen of buiten Nederland promotie-onderzoek doen. Een klein deel (ca. 10%) komt in de operationele meteorologie terecht. De mogelijkheden voor een carriëre in Nederland zijn redelijk.

Je kunt o.a. terecht komen bij de bekende weerdiensten: KNMI, Meteoconsult, HWS, DLV meteo.  Buiten dit vakgebied kun je op de arbeidsmarkt vele kanten op, net zoals natuurkundigen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de automatisering, bij adviesbureaus of onderzoeksinstituten als het KNMI, RIVM, SRON of TNO. Ook in het buitenland is er werk te vinden bij bijvoorbeeld het WMO of ECMWF
 
Opleiding tot officier meteorologie bij de luchtmacht
Bij de luchtmacht krijg je eerst een basisopleiding waarna je als Metbriefer op een van de vliegbases gaat werken. Na een aantal jaren ervaring kun je de aanvullende opleiding tot Mondiaal meteoroloog volgen. In die functie maak je diverse verwachtingen voor meerdere dagen vooruit voor alle soorten oefeningen en operaties van Defensie, waar ter wereld deze ook plaatsvinden. Guidancemeteoroloog is de laatste stap in je praktijkgerichte meteorologische opleiding, Hier ga je de berekening analyseren van de meteorologische computermodellen en voorzien je van informatie over mogelijke weerbeeldscenario’s voor de komende dagen.
 
Welke vooropleiding heb je nodig bij de luchtmacht?
HAVO of VWO met minimaal een 6 als eindcijfer voor Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde B/D; MBO niveau 4, er moet examen zijn gedaan in de vakken Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde; HBO, de vakken wiskunde en natuurkunde moet minimaal op HAVO of MBO niveau 4 zijn behaald; VWO zonder diploma, met het overgangsbewijs van VWO-5 naar VWO-6. Verplichte vakken Nederlands, Engels, natuurkunde en wiskunde B. De verplichte vakken moeten met een voldoende zijn afgerond. Voor een buitenlands diploma geldt: diploma op een vergelijkbaar niveau; Nederlands, Engels, Natuurkunde en Wiskunde zijn verplichte vakken of Nederlands als tweede taal (NT2) niveau 4.
 
 
 
 
web design florida