Uitleg kleurcodes voor de Noordzee districten
 
Kleur  
Groen  Geen waarschuwingen
Geel  Windkracht 7 of meer
 
Datum en tijd onder kaartje:
Onder het kaartje met de districten wordt de datum en tijd weergegeven waarop het bericht voor het laatst is uitgegeven. Zodra er geen waarschuwingen meer zijn blijft het kaartje met bijbehorende datum en tijd staan totdat er weer een nieuwe waarschuwing wordt uitgegeven.

Algemeen
:
- elk district krijgt een eigen waarschuwing en districten met eenzelfde waarschuwing worden
  samengenomen (bv 'alle districten: noordwest 6' of 'all districts: south 7') 

- districten waarvoor geen waarschuwing geldt worden samengenomen (bv 'Vlissingen, Hoek van Holland: west 6, overige districten:
  geen waarschuwing' of 'Viking west 8, other districts no warning')
  Waarschuwingskaartje met regio's voor Nederland
 
- indien de uitstaande verwachting wordt verschreden en verwacht wordt dat deze verandering langer dan een uur zal aanhouden,  dan wordt het uitstaande waarschuwing direct aangepast

- geeft de heersende of verwachte windkracht in de districten geen aanleiding tot het uitgeven van wind- en stormwaarschuwingen,  dan wordt volstaan met de mededeling 'er zijn geen
  waarschuwingen van kracht' / 'no warnings'

- indien voor geen enkel district nog een waarschuwing geldt, dan wordt met het bericht 'alle waarschuwingen ingetrokken'/ 'all warnings cancelled'  het einde van een
  waarschuwingsperiode bereikt.

- indien ergens in een bepaald kustdistrict boven de ruime binnenwateren gedurende een periode van langer dan 1 uur achtereen een windkracht van x bft wordt verwacht of waait,
  maar nergens meer dan x bft (met x > 5 bft) dan wordt voor dat hele district of dat hele gebied een waarschuwing van x bft van kracht
 
- de waarschuwingen worden ingetrokken als de wind in het betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet verwacht wordt dat dat binnen 12 uur
  opnieuw gebeurt.

Meteorologische inhoud van de wind- en stormwaarschuwingen

- richting waaruit verwacht wordt dat de wind gaat waaien wordt aangegeven in kompasstreken (hoofd- of tussenstreken, d.w.z. bv noordwest of west-noordwest) en windkracht in bft
  (overigens zonder toevoeging van de term 'bft')

- er wordt voor zowel voor wind richting als windkracht 1 waarde gegeven (bv west 7)

- tijdstip van uitgifte van wind- en stormwaarschuwingen

- wordt vermeld wordt verwacht dat de wind tenminste 45 graden zal ruimen/ krimpen in de eerstvolgende 3 uur dan wordt dat in de waarschuwing tot uiting gebracht (bv 'west ruimend
  noordwest 7'); in zo'n geval wordt altijd de hoogste windkracht genoemd, ook als de tweede windkracht zwakker is (bv bij 'west 8' ruimend 'noordwest 7', wordt het waarschuwing
  'west ruimend noordwest 8')

- de waarschuwingen worden niet eerder dan 9 uur van tevoren en bij voorkeur niet later dan 6 uur van te voren uitgegeven de waarschuwingen worden pas ingetrokken als de wind in het
  betreffende district nergens meer de waarschuwing overschrijdt en bovendien niet verwacht wordt dat binnen 9 uur opnieuw gebeurt

- in een kustdistrict kan een waarschuwing nooit hoger zijn dan in het ermee corresponderende Noordzeedistrict

Bron: KNMI
 
 
 
 
web design florida