Cumulonimbus (Cb)
 
Cumulonimbus Calvus
 
  Afkorting   Cb
  Symbool  
  Geslacht   -
  Soorten   Calvus, Cappilatus
  Verscheidenheid   -
  Hoogte   500-16000 m - (2000-52000 ft)
  Classificatie   Familie D - Verticale ontwikkelde wolken
  Uiterlijk   Donkere onweerswolk die een indrukwekkende verticale groei kan maken.
  Neerslagwolk   Zeer vaak Regen, Sneeuw, Sneeuwkorrels of Hagel, soms zwaar 
 
De cumulonimbus of donderwolk is een soort wolk die zeer hoog en dicht kan zijn. Zoals de naam aangeeft treedt deze wolk op bij onweer. De cumulonimbus kan tot meer dan 15 kilometer hoogte in de atmosfeer uitgroeien en krijgt op grote hoogte een paddestoelvormig uiterlijk. De wolken kunnen zich alleen vormen, in clusters of langs een front. De gewone cumulus is de
bekende stapelwolk.

Een cumulonimbus wolk kan ontstaan als de volgende ingrediënten aanwezig zijn:

- Veel vocht in de lucht
- Een massa van warme, onstabiele lucht
- Een bron van energie die de warme lucht snel omhoog stuwt.

Meestal vormen deze wolken zich langs een weerfront, langs oceanen waar de zeewind energie levert aan de opstijgende lucht, of bij bergen waar de lucht omhoog geduwd wordt.
Door de opstijgende warme lucht condenseert de waterdamp, waarbij warmte vrijkomt. Door de opstijging koelen de warterdruppels verder af tot ijskristallen. Als de zwaartekracht de overhand krijgt, gaan deze kristallen vallen, waardoor er een neerwaartse beweging ontstaat, naast de nog steeds opstijgende warmere lucht. Juist deze sterke luchtbewegingen in verschillende
richtingen zijn er de oorzaak van dat cumulonimbuswolken een gevaar voor de luchtvaart vormen.
 
Definitie
 
Zware en dichte wolk van aanzienlijke verticale afmeting, in de vorm van een berg of van een groep hoog oprijzende torens. Zijn bovenzijde is gewoonlijk, althans ten dele, effen of vezelachtig of streperig, en bijna altijd afgeplat; dit gedeelte spreidt zich vaak uit in de vorm van een aambeeld of een omvangrijke pluim. Onder de basis van de wolk, die dikwijls zeer donker is, bevinden zich lage wolkenflarden, die er al of niet mee zijn versmolten, en er zijn soms valstrepen (virga) te zien..
Ontstaanswijze
Cumulonimbus ontstaat gewoonlijk uit grote, goedontwikkelde Cumuluswolken. De omstandigheden waaronder Cumulonimbuswolken voorkomen zijn daarom gelijk aan die, welke gunstig zijn voor de ontwikkeling van Cumulus. Cumulonimbus ontwikkelt zich soms uit Altocumulus of Stratocumulus, waarvan de bovenste gedeelten torenvormige uitstulpingen vertonen; in het eerste
geval ligt de basis van de Cumulonimbus opmerkelijk hoog. Cumulonimbus kan ook ontstaan uit Altostratus of Nimbostratus.
 
Cumulonimbus capillatus B. Mühr
 

Cumulonimbus calvus B. Mühr
 
Samenstelling en uiterlijk 
 
Cumulonimbus bestaat uit waterdruppeltjes en, voornamelijk in het bovenste gedeelte, uit ijskristallen. Er komen ook grote druppels in voor en dikwijls sneeuwvlokken, korrelsneeuw, korrelhagel of hagelstenen. De waterdruppeltjes en de regendruppels kunnen ver onderkoeld zijn.

De Horizontale en verticale afmetingen van Cumulonimbus zijn zo groot, dat de dat de karakteristieke vorm van de gehele wolk slechts op grote afstand kan worden waargenomen.
Wanneer Cumulonimbus zich uit Cumulus ontwikkelt, vertoont de wolk aanvankelijk vaak afgeronde koppen, ondanks het feit dat de bovenkant zijn scherpe omtrekken begint te verliezen
(Cb Calvus). Bij snel groeiende wolken is soms een pileus waar te nemen.

Later gaat het bovenste gedeelte geheel over in een vezelachtige of streperige massa, die dikwijls de vorm van een aambeeld aanneemt (Cb capillatus); bij zeer lage temperaturen kan de vezelachtige structuur zich over de gehele wolkenmassa uitbreiden. Soms gaat het bovenste gedeelte van een Cumulonimbus over in Altostratus of Nimbostratus. Cumulonimbuswolken
kunnen geïsoleerd voorkomen of in een aaneengesloten rij, die op een zeer lange muur lijkt.
  
Wanneer de wolk zich boven de waarnemer bevindt, is als gevolg van de uitgestrektheid van de wolkenbasis of door de aanwezigheid van lage rafelige wolken (pannus) de karakteristieke vorm
van het bovenste gedeelte niet meer te zien. Soms bevindt een Cumulonimbuswolk zich geheel binnen de wolkenmassa van Altostratus of Nimbostratus. De donkere, dreigende of zelfs schrikaanjagende indruk, die een Cumulonimbus kan geven, wordt gewoonlijk versterkt door bliksem en donder, door hevige regen, sneeuw en hagel en door windstoten en minder vaak door
naar beneden hangende uitstulpingen (mammatus), door een horizontale rolvormige wolk (arcus) of door een windhoos (tuba).
 
Voornaamste verschillen: 
 
Tussen Cumulonimbus en daarop gelijkende wolken uit andere wolkengeslachten.Als Cumulonimbus een groot gedeelte van de hemel bedekt, kan hij gemakkelijk worden verward met Nimbostratus, vooral wanneer de benaming van de wolk uitsluitend wordt vastgelegd op grond van het uiterlijk van de onderzijde. In dit geval kan het karakter van de neerslag een hulpmiddel
zijn om Cumulonimbus van Nimbostratus te onderscheiden.

Wanneer de neerslag buiïg karakter heeft of vergezeld gaat van bliksem, donder of hagel, is de wolk volgens afspraak Cumulonimbus. Soms ziet een Cumulonimbuswolk er ongeveer hetzelfde
uit als een grote goed-ontwikkelde Cumulus. Een dergelijke wolk moet Cumulonimbus worden genoemd, zodra tenminste een deel van de top zijn scherpe omtrekken verliest of een vezelachtig of streperig uiterlijk verkrijgt. Als het op grond van deze criteria niet mogelijk is te beslissen of de wolk een Cumulonimbus is of een Cumulus, moet deze volgens afspraak Cumulonimbus worden genoemd wanneer hij vergezeld gaat van bliksem, donder of hagel.
 
Voorspellende waarde 
 
Cumulonimbus geeft neerslag. Het is geen langdurig regenval, maar in de vorm van buien. Sommige exemplaren kunnen uitgroeien tot flinke onweersbuien. Cumulonimbus met aambeeld staat vaak garant voor heftige buien. Dit gaat dikwijls gepaard met hagel, onweer en windstoten. Dit gebeurt door het naderen van een “koude put” in de bovenlucht of het dichterbij komen van een trog
 
Categorieën in Cumulonimbus wolken
 
Cumulonimbuswolken hebben 3 verschillende 'soorten' die het uiterlijk van de kop van de wolk beschrijven:
 
Cumulonimbus calvus
De bovenkant van de cumulonimbus is gezwollen, als een cumuluswolk. De waterdruppels bovenaan de wolkentoren zijn niet bevroren om ijskristallen te worden
 
Cumulonimbus capillatus
De bovenkant van de wolk is vezelig maar relatief beperkt. Waterdruppels zijn begonnen te bevriezen, wat meestal aangeeft dat de regen is begonnen of binnenkort zal beginnen.
 
Cumulonimbus aambeeld
De bovenkant van de wolk is vezelig en aambeeldvormig, omdat de wolk is blijven groeien. Als de wolk de top van de troposfeer bereikt en nog steeds wil groeien, moet hij dat naar buiten doen, waardoor het pittoreske aambeeld of 'incus' ontstaat.
 
Bronnen: Wikipedia-en, Der Karlsruher Wolkenatlas, MetOffice
 
Foto galerij Cumulonimbus
 
Highslide JS
Cb mamma
 
Highslide JS
Cb pannus
 
Highslide JS
Cb preacipitatio
Highslide JS
Cb virga
 
Highslide JS
Cb arcus
 
Highslide JS
Cb capillatus
Highslide JS
Cb incus
 
Highslide JS
Cb capillatus
 
Highslide JS
Cb praecipitatio
  Categorieën: Wolkenatlas I Weer A tot Z
 
web design florida