Een tropische cycloon is een lage druksysteem met een warme kern, dat zich ontwikkelt boven tropische ofsubtropische wateren, en heeft een gelijkmatige circulatie.

Afhankelijk van plaats op de wereld, hebben tropische cyclonen hebben verschillende namen:
 
Atlantische / Oost Pacifische Oceaan - hurricanes
West Pacifische Oceaan - typhoons
Indische Oceaan - cyclones  
 
Ongeacht hoe ze worden genoemd, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat een tropische cycloon zich kan vormen.

* Warme oceaanwater (minstens 27°C) tot een diepte van ongeveer 46 m.
* Een atmosfeer die snel met de hoogte afkoelt zodanig dat de vochtige convectie voldoende onstabiel wordt.
* Relatief vochtige lucht dichtbij het middelste niveau van troposfeer 4,900 m.
* Over het algemeen met een minimumafstand van minstens 480 km van de evenaar.
* Een reeds bestaande dicht bij de grond storing.
* Lage waarden (minder dan ongeveer 37 km/h) van verticale wind shear tussen de oppervlakte en hogere troposfeer.


De verticale wind shear is de verandering in windsnelheid met hoogte.Het warme water is één van de belangrijkste schakels bij het
ontstaan van een tropische cycloon. Als waterdamp opstijgt in de atmosfeer, dan condenseert de waterdamp in waterdruppels die wij als wolken zien. Tijdens de condensatie wordt de hitte vrij gegeven aan de atmosfeer en maakt de lucht lichter. De warme lucht zal continu opstijgen samen met de vochtige lucht en aan het zeeoppervlak zal de wind gaan toenemen. Zolang een tropische storm boven het warme water blijft zal deze in sterkte toenemen.

Wanneer het oog van de storm boven land komt, zal deze snel beginnen te verzwakken, omdat de storm geen vochtigheid en warmte bronnen heeft die de oceaan aan de storm aanvoerd. Wanneer toevoer van vochtigheid en warmte aan de storm verminderd zullen de onweersbuien nabij het centrum van de storm afnemen. De tropische storm zal dan zeer snel in kracht afnemen tot een gewone storm.

Boven land komt, zal deze snel beginnen te verzwakken, omdat de storm geen vochtigheid en warmte bronnen heeft die de oceaan aan de storm aanvoert. Wanneer toevoer van vochtigheid en warmte aan de storm verminderd zullen de onweersbuien nabij het centrum van de storm afnemen. De tropische storm zal dan zeer snel in kracht afnemen tot een gewone storm. 
 
 
Gebieden waar tropische stormen voorkomen
 
Er zijn zeven gebieden waar tropische stormen regelmatig ontstaan
 
 
  Atlantische oceaan
De Noord- Atlantische Oceaan, de Golf
van Mexico, en het Caraïbisch gebied
 
  Het seizoen van Orkanen is "officieel" vanaf 1 Juni tot 30 November. De piek activiteit is begin September. Eens in de paar jaar kan er een tropische cycloon voorkomen in Mei of December.  
  Noordoost Pacifische Oceaan
Mexico tot bijna de evenaar
 
  Een brede piek van activiteit vanaf Mei of begin Juni en tot Oktober of begin November met een piek in Augustus en begin September.  
  Noordwest Pacifische Oceaan
Vanaf de evenaar tot Azie inclusief de Zuid Chinese Zee.
 
  Komen het hele jaar regelmatig voor met een minimum in Februari en de eerste helft van Maart. Het belangrijkste seizoen gaat vanaf Juli tot November met een piek in Augustus en begin September.  
  Noord Indische Oceaan
Inclusief de Baai van Bengalen en de Aribische Zee.
 
  Een dubbele piek van activiteit in Mei en November hoewel de tropische cyclonen vanaf April aan December worden gezien. De Cyclonen (119 km/h) komen uitsluitend vanaf April tot Juni voor en opnieuw in begin September tot begin December.  
  Zuidwest Indische Oceaan
Vanaf Africa tot ongeveer 100° Oosterbreedte.
 
  Vanaf begin Oktober tot begin November, en bereikt een dubbele piek vanaf midden Januari tot midden Februari en begin Maart, en dan eindigend in Mei.  
  Zuidoost Indische / Australische Oceaan.
100°E tot 142°E
 
  Begint eind Oktober tot begin November, en bereikt een dubbele piek activiteit in midden Januari en vanaf midden februari tot aan begin Maart, en eindigd in Mei.  
  Australische / Zuidoost Pacifische Oceaan.
142°E tot ongeveer 120°W
 
  Begint eind Oktober tot begin November, bereikt één piek eind Februari tot begin Maart, en verdwijnt dan langzaam tot Mei.  
 
De structuur van een tropische storm
 
  De belangrijkste delen van een tropische cycloon zijn de regenbanden, het oog, en de muur van het oog. De lucht beweegt zich in een linksdraaiend patroon naar centrum toe in de Noordelijke Hemisfeer spiraalsgewijs (in de zuidelijk hemisfeer met de wijzers van de klok mee), en de bovenkant draait in de tegenovergestelde richting. In het eigenlijke centrum van de storm, vormt een "oog" dat meestal wolkenvrij is.

Het oog van de storm

Het centrum van de orkaan is vrij kalm, over het algemeen een onbewolkt gebied met een
dalende lucht en zwakke winden die gewoonlijk windkracht 4 niet overschrijdt en heeft een doorsnede van 32-64 km. Het oog zal zich gewoonlijk ontwikkelen wanneer de maximum aanhoudende windsnelheid boven 119 km/h komt en is het rustigste deel van de storm.

Maar waarom vormt zich een oog? De oorzaak van oogvorming wordt nog niet volledig begrepen. Het is waarschijnlijk een combinatie van de middelpuntvliedende kracht en het behoud van een impulsmoment. Het behoud van impulsmoment houd in dat voorwerpen sneller zullen gaan spinnen als deze dichter naar het centrum bewegen. De luchtsnelheid zal hoger worden
wanneer deze dichter naar het centrum van de tropische cycloon stroomt. Als de snelheid toeneemt, is er een naar buiten gerichte kracht die
 
 de middelpuntvliedende kracht word genoemd, deze komt voor omdat het impulsmoment van de wind deze wind in een rechte lijn wil houden.
Aangezien de wind om het centrum van de tropische cycloon draait, is er een naar buiten gerichte trekkracht. Hoe sterker de kromming van de storm is,
en/of sneller de rotatie snelheid, hoe sterker de middelpuntvliedende kracht is. De sterke rotatie van lucht rond de cycloon met een snelheid van 119 Km/h
brengt de lucht in het centrum in evenwicht, de lucht in het centrum stijgt ongeveer  16-32 km hoogte en vormt de Eyewall. Deze sterke rotatie leidt ook tot een vacuüm van lucht in het centrum, veroorzaakt lucht die aan de bovenkant van de Eyewall om het binnenste  draait en daalt om het verlies van luchtmassa
dichtbij het centrum te vervangen. Deze dalende lucht onderdrukt de formatie van wolken en creëert in het centrum een zak van heldere lucht.
Mensen s nachts een oog doorgang' s meemaken, zien vaak sterren.
 
 
Vogels zijn soms in het oog van de storm gevangen en schepen melden in een orkaan dat er honderden uitgeputte vogels op de dekken rusten. De aardverschuiving van orkaan Gloria (1985) op zuidelijk New England werd door duizenden vogels in het oog begeleid.  De plotselinge verandering van de hele sterke winden naar een zwakke wind is een gevaarlijke toestand voor mensen die onwetend zijn over de structuur van een orkaan. Sommige mensen denken dan dat de orkaan voorbij omdat de wind dat de zwakke wind in het oog van de orkaan ervaren, zouden kunnen denken dat de orkaan voorbij is, wanneer het oog van de storm over de helft is keren binnen enkele minuten de gevaarlijke eyewall winden in tegenovergestelde richting terug.

De Eyewall

Waar de wind zo sterk wordt, daar is de eyewall. De Eyewall bestaat uit een ring van onweersbuien die zware regens en de sterkste winden produceren. De veranderingen in de structuur van het oog en de eyewall kunnen veranderingen in de windsnelheden veroorzaken, welke een indicator van de intensiteit van het tropische storm is. Het oog kan in grootte groeien of krimpen, en (het concentrische) dubbele Eyewall kan zich vormen.

De Rainbands

De gebogen banden van wolken en onweersbuien die vanaf de oogmuur in een spiraalvorm verplaatsen. Deze banden kunnen zware uitbarstingen van regen veroorzaken en winden, evenals tornado's. Er zijn soms gaten tussen spiraalvormige regenbanden waar geen regen of wind is.

Afmeting van een tropische storm

De afmeting van een tropische storm kan variëren van 480 tot 1100 Km. De afmeting is geen indicatie voor de sterkte.
 
Namen van tropische stormen 
 
Voor honderden jaar, werden vele orkanen in de Antillen na de dag genoemd van de bijzondere heilige waarop de orkaan voorkwam. Ivan R. Tannehill beschrijft in zijn boek „Orkanen“ de belangrijkste tropische stormen die na heiligen werden genoemd. Bijvoorbeeld, er was "Santa Anna" die Puerto Rico met uitzonderlijk geweld trof op 26 Juli.
In 1825 was er "San Felipe" (de eerste) en "San Felipe" (de tweede) die Puerto Rico op 13 September in zowel 1876 als 1928 raakten.

Eerste meteoroloog om namen aan tropische cyclonen toe te wijzen was Milde Wragge een Australische meteoroloog. Vóór het eind van de l9th eeuw, begon hij de letters van het
Griekse alfabet te gebruiken, daarna van Griekse en Romaanse mythologie en voaral de vrouwelijke namen. In de Verenigde Staten, was een vroeg voorbeeld van het gebruik van een vrouwen naam was in een roman "stormen" door George R. Stewart in 1941 werdr gepubliceerd. Tijdens Tweede Wereld Oorlog werd deze praktijk vooral door Meteorologen van de Luchtmacht en van de Marine gebruikt die de bewegingen van stormen over de Pacifische Oceaan in kaart

Waarom hebben Tropische stormen en Cyclonen namen.

De ervaring toont aan dat het gebruik van korte, distinctieve namen zowel in geschreven evenals gesproken mededelingen sneller en minder gevoelig voor aan fout is dan de oudere
breedte-lengte identificatiemethodes is. Deze voordelen zijn vooral belangrijk uitwisselen van gedetailleerde storminformatie tussen honderden wijd verspreide stations, luchthavens,
havens en schepen.

De naamlijsten hebben een internationaal karakter omdat de orkanen international door het publiek en weerdiensten worden gevolgd. Namen die op deze lijsten staan worden goedgekeurd tijdens internationale vergaderingen van de Wereld Meteorologische Organisatie.  
 
De gevaren van tropische stormen 
 
De meeste mensen weten dat de tropische stormen sterke winden hebben, maar er zijn  verscheidene andere gevaren, die zowel rechtstreeks als indirect een gevaar kunnen veroorzaken.

Springvloed

Springvloed is het water dat door de kracht van de storm de kust wordt opgestuwd. Deze springvloed is een combinatie van het normale getijde samen met het water die door de orkaan opgestuwde water, die een hoogte van 4,5 mtr of hoger kan bereiken. Deze verhoging van het water niveau kan overstroming in de kustgebieden veroorzaken, bijzonder wanneer de stormvloed
met de normale vloed samenvalt.
 
Omdat veel van de dichtbevolkte gebieden in de Verenigde Staten dicht aan kustlijn van de Atlantische Oceaan
en aan  de Golf van Mexico liggen, en lager dan 3 meter beneden het zeeniveau, is het gevaar van stormvloeden hier het grootst.

De hoogte van de wordt bepaald door de helling van de kustlijn.

Een ondiepe helling van de kust zal een groter vloedgolf aan de kust geven en het gebied overstromen.
Bij een stijle helling zal de vloedgolf bijna niet merkbaar zijn, hoewel grote golven wel problemen kunnen veroorzaken. Vloedgolven, en stroom in kleine havens beschadigen aan schepen, jachthavens en jachten veroorzaken. 
 
Wind en Rukwinden
Orkanen staan bekend voor hun schadelijke winden en worden door hun windsterkte in kracht en categorie geclassificeerd. Deze schaal zijn windvlagen en rukwinden niet opgenomen.

Windvlagen zijn kort, maar hebben een hoge windsnelheid en worden hoofdzakelijk door turbulentie boven land vermengen snel dalende lucht naar het oppervlakt. Rukwinden zijn langere perioden van in snelheid toegenomen wind en worden in het algemeen geassocieerd met onweer gebieden die zich langs de spiraalvormige banden van de orkaan voorkomen. 
 
  De wind van een tropische cycloon richt op twee manieren schade aan.

1:
Vele huizen beschadigen of worden vernietgd wanneer de sterke wind het dak van een woning optilt.
Dit proces wordt  de Wet van Bernoulli genoemd, deze houdt in hoe sneller de wind stroomt, hoe lager de luchtdruk in een ruimte wordt.

De sterke wind die over de top van het dak beweegt, creëert lager druk onder de rand van het dak waar de wind tegenaan blaast. De hogere druk
op de zolder tilt het dak op. Zodra het dak wordt opgetilt, werkt het dak als een zeil dat van de woning is geblazen. Zodra het dak weg is,
worden de muren veel gemakkelijker door de wind van de orkaan om ver weg geblazen.
 
2: De wind vernietigt gebouwen wat het resultaat is als het dak wordt weggeblazen. De wind blaast het puin (hout, metalen palen, speelgoed, afvalbakken, boom takken, enz.) met hoge snelheid tegen andere gebouwen aan. De meeste schade wordt veroorzaakt door houten balken.  Een balk van 6,5 kg met een afmeting van 5 x 10 cm zou bij een wind van 161 km/h een snelheid hebben van 400 km/h. Terwijl 400 km/h is aanzienlijk meer dat van de sterkste van orkaan geproduceerde wind, de rukwinden en tornado's, zou gemakkelijk die snelheid kunnen bereiken.   
 
Overstromingen
Naast de vloedgolven en sterke winden bedreigen tropische cycloon de Verenigde Staten met hun overweldigende regens en overstromingen.
Zelfs nadat de wind in kracht is afgenomen, blijft het gevaar voor overstromingen enkele dagen aanwezig. Sinds 1970 bijna 60% van de 600 doden toe
te schrijven tengevolge van overstromingen die met de tropische cycloon geassocieerd worden, gebeurde landinwaarts ten gevolge van aardverschuiving. Van deze 60% verdrinken een vierde (23%) van de mensen in hun auto omdat met de kracht van het stromende water zwaar onderschat. Men denkt hoe sterker de storm, hoe groter het gevaar voor overstroming. Dit is het niet altijd het geval. Een zwakke, langzame bewegende tropische storm kan meer schade veroorzaken dan een snel bewegende orkaan.  
 
  Snelle overstromingen
Dit soort overstromingen kan binnen enkele minuten of uren van buitensporige regen ontstaat. Het snel stijgende water kan een hoogte bereiken
10 m of meer en kan keien, bomen van het terrein rollen en kan gebouwen en bruggen vernietigen.

Overstroming in stedelijke gebieden

Dit soort overstroming ontstaat ook erg snel maar niet zo heftig als een snelle overstroming. Hier kunnen straten en kelderverdiepingen
onderstromen met water. De voornaamste reden is de overgang van velden of bosgebieden naar verharde wegen en parkeerterreinen.
Het water wordt dan niet meer door de grond geabsorbeerd en loopt via de afvoerkanalen de riolering.  
 
Overstroming van rivieren
Dit zijn overstromingen die ontstaan na overvloedige regens die meerdere dagen hebben geduurd. Deze overvloedige regens komen voort uit de restanten van orkanen of tropische stormen.

Bron (Jetstream School for Weather) 
 
 
 
 
 
web design florida