Op het oppervlak van de Zon worden donkere vlekken gevormd die we zonnevlekken noemen. Deze zonnevlekken kunnen soms vele malen groter worden dan de Aarde zelf. De zonnevlekken zijn donker van kleur aangezien dit koudere gebieden zijn op het zonneoppervlak. Een grote zonnevlek kan een oppervlaktetemperatuur hebben van 3700°C, als we dit vergelijken met de temperatuur van de fotosfeer (5500°C) is dit een groot verschil.
Mochten we een zonnevlek uit de Zon kunnen nemen en aan de nachtelijke hemel plaatsen zal deze de helderheid hebben van een volle maan, een groot contrast met de enorm heldere Zon zelf. Zonnevlekken zijn een heel normaal verschijnsel op onze Zon, zeker in de jaren rondom het zonnemaximum.
Rond het zonneminimum zullen er weinig tot geen zonnevlekken te vinden zijn op de Zon. Zonnevlekken ontstaan waar magnetische veldlijnen vanuit het binnenste van de Zon naar buiten komen. Elke vlek heeft zo een eigen magnetische polariteit.
 
Bron: SOHO
 
 
 
 
web design florida